Основні показники ведення лісового господарства, виробнича потужність підприємства

Господарська діяльність підприємства спрямована на виконання лісогосподарських, лісокультурних, протипожежних та природоохоронних заходів з метою раціонального використання природних ресурсів,  охорони навколишнього природного середовища.