ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО “НОВОГРАД - ВОЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП АГРОПРО-МИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ” Житомирського обласного комунального агро-лісогосподарського підприємства "Житомироблагроліс" (скорочено ДП „НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК” (далі підприємство), розташоване в західній частині  Житомирської області на території Новоград-Волинського адміністративного  району.

Природно-кліматичні умови

Згідно лісорослинного районування України територія підприємства відноситься до лісорослинної зони (лісогосподарської області) Полісся, Західноукраїнської геоботанічної підпровінції, лежить у межах Поліської низовини на границі з Дніпровською височиною. Клімат району розташування  лісових масивів   характеризується тривалим з достатньою кількістю опадів, помірно-теплим літом і м’якою зимою з постійним сніговим покривом.

Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, приведена в таблиці 1.3.1. згідно матеріалів багаторічних спостережень Житомирської метеостанції.

 В цілому клімат району розташування господарства сприятливий для росту основних лісоутворювальних  деревних порід: сосни звичайної, дуба звичайного, ясена звичайного , клена гостролистого, берези повислої, вільхи чорної, осики, граба, що підтверджує наявність цих насаджень І-го і вище бонітетів.

В геоструктурному відношенні територія підприємства знаходиться у межах північно-західної частини Українського щита (переважно Волино-Подільського блоку). В геологічній будові беруть участь метаморфічні, місцями магматичні і вулканогенно-теригенні породи докембрійського фундаменту, перекриті корою вивітрювання і осадочним чохлом, територія  вкрита антропогеновими відкладами.

За площею домінують водно-льодовикові відклади, на окремих ділянках перекриті льодовиковими. Річкові долини виповнені алювієм терас. За характером рельєфу переважає зандрова слабохвиляста рівнина з незначним коливанням висот і наявністю мікрозападин, окремі ділянки займають лесові "острови" з розвинутою сіткою ярів і балок.  Середня висота над рівнем моря – 150 м, з коливаннями від 130 до 170 м.

Основними ґрунтоутворювальними породами в зоні діяльності підприємства є частково флювіогляціальні і древньоалювіальні піски. Морена, як правило, знаходиться під флювіогляціальними відкладеннями ( на глибині від 1,5 до 10,0 м ) і безпосередньої участі у формуванні ґрунту, за виключенням окремих випадків, на водорозділах, не приймає. В результаті діяльності природних факторів склались різноманітні форми рельєфу з незначними коливаннями висот.

Велика різноманітність материнських порід, складні геоморфологічні умови, різновидності рослинного покриву і різна глибина залягання ґрунтових вод обумовили різноманітність ґрунтів: одні типи ґрунтів, не займаючи великих площ змінюються іншими.

У відповідності з особливостями клімату і рельєфу, в лісовому фонді зустрічаються такі різновидності ґрунтів: дерново-слабопідзолисті піщані і глинисто-піщані ґрунти, дерново-слабопідзолисті супіщані або піщані з глинистими прошаруваннями ґрунту, дерново - середньо- і сильно підзолисті супіщані ґрунти, торфоболотні, тощо.

Ерозійні процеси на території розташування підприємства незначні і  розвинуті дуже слабко та  мають місце уздовж берегів річок.